Wat aanbieders zeggen

“Ik werk al heel wat jaren met NeurOptimal® en toch kan ik me nog steeds verbazen over de transformatie die mensen ondergaan met de neurofeedback trainingen. Het valt vooral op dat mensen soms met een gericht probleem komen, maar dat ze gaandeweg zien dat...