Wat aanbieders zeggen

“Ik werk al heel wat jaren met NeurOptimal® en toch kan ik me nog steeds verbazen over de transformatie die mensen ondergaan met de neurofeedback trainingen. Het valt vooral op dat mensen soms met een gericht probleem komen, maar dat ze gaandeweg zien dat neurofeedback op veel meer vlakken een optimalisatie kan geven. Veel mensen zijn op zoek naar innerlijke rust, een evenwichtiger leven, meer vitaliteit en levensvreugde. NeurOptimal® Neurofeedback kan daar zeker een steentje aan bijdragen.”
Miranda Schreurs, Optimal Mind

“Sinds 2015 combineer ik mijn ervaring als GZ-psycholoog met NeurOptimal®. In relatief korte tijd, meestal zo’n 12 sessies,  zie ik vaak verbluffende resultaten. Cliënten die al veel (cognitieve) therapie gehad hebben, staan zelf versteld van hetgeen ze op ontspannen wijze bereiken, ook op lastige gebieden als zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik gun dit echt iedereen en wil zelf niet meer zonder NeurOptimal® werken.”
Talien van Ramshorst, Talien van Ramshorst

“Ik werk al enkele jaren met NeurOptimal® Neurofeedback en ik ben nog vaak verbaasd over de effecten. Wat ik vooral hoor van mensen: de rust die ze ervaren, rust in hun hoofd en rust waardoor ze beter kunnen slapen. Nogal eens is men het contact met zichzelf kwijt geraakt, om welke reden dan ook. Door wekelijks hun ervaringen te bespreken worden ze zich bewust van de positieve veranderingen die teweeg zijn gebracht. “Ik ben weer terug bij wie ik echt ben”, zei een van hen treffend. De redenen waarom mensen bij mij met neurofeedbacktraining starten zijn heel divers. Vaak hebben ze van iemand gehoord over de positieve effecten en willen deze graag zelf ervaren. Ook de leeftijden variëren: van een achtjarige tot iemand van over de tachtig. Dat vind ik zo mooi, dat het voor iedereen geschikt is!Marieke Oosterhuis, BreinTalent

“Ik werk nu twee jaar als ouderenpsycholoog in een aantal verpleeghuizen en zet sinds één jaar NeurOptimal® (NO) in bij mensen met dementie. Alhoewel ik geloof dat alle bewoners baat bij NO kunnen hebben zet ik het nu vooral in bij onrustig gedrag zoals constant lopen, roepen of andere repetitieve handelingen. In veel gevallen zien we dan een afname van deze gedragingen. Mensen worden rustiger. Maar ook zien we een toename van helderheid. Deze mensen die ver in hun dementie zitten, komen uit hun verzonken toestand en beginnen weer contact te maken. Zij herkennen vaker hun naasten en kunnen weer beter communiceren.”
Neeltje Ooms

“Sinds de eerste pilot in een bedrijf, in 2017, komt een continue stroom klanten met diverse stressklachten voor “10 x NeurOptimal” bij me. Gewoon omdat het werkt. Omdat mensen van collega’s en leidinggevenden hun ervaring horen en de verandering ook zien. Omdat HR merkt dat er na doorverwijzing echt iets verandert en ook de bedrijfsarts om die reden doorverwijst. Inmiddels komen sommige mensen voor 3 boostersessies omdat een heftige gebeurtenis in werk of privé, of spannende projecten gecombineerd met werkdruk de balans weer wat heeft verstoord. Ook dan melden mensen al snel dat de slaap herstelt en het hoofd tot rust komt. Vaak is alleen NeurOptimal® voldoende maar ook de combinatie met coaching wordt als erg waardevol ervaren. NeurOptimal® zorgt dat de eerste stress uit je systeem is en je weer helder kunt zien welke kwesties aandacht nodig hebben. Met coaching kun je daar op inzoomen en doen wat nodig is.”
Joke Terpsma, Ludus Training & Coaching

“Begin 2007 hebben wij bewust gekozen om te gaan werken met Neuroptimal®. Dit integrale, dynamische, non-lineaire neurofeedback systeem geeft de juiste informatie aan het brein om zich te reorganiseren zonder de inmenging en sturing (bias) van de trainer/therapeut. In onze praktijken hebben wij inmiddels 2000+ cliënten getraind en geholpen weer de goede versie van zichzelf te worden. Het is telkens weer boeiend om te zien hoe de geleidelijke, naadloze transformatie plaatsvindt bij zowel (jong)volwassenen als kinderen. Met veel plezier trainen wij met NeurOptimal® om emotioneel, mentaal en psychisch functioneren te verbeteren zodat onze cliënten zich persoonlijk, in hun relatie, op school of op het werk prettiger gaan voelen. Onze slogan is dan ook: NeurOptimal® neurofeedback training voor een optimaler leven!”
Michel en Anita Warmerdam, Brain-Fit

“Juist in de fase waarin jongeren een grote ontwikkeling in het gebied van zelfredzaamheid doormaken én zich allerlei executieve functies eigen moeten maken, komt neurofeedbacktraining vaak als een welkome ondersteuning. De jongeren waarmee wij trainingstrajecten lopen, ervaren veelal hinder van hun concentratie- en gedragsproblemen, prikkelgevoeligheid, vermoeidheid en stress- of slaapproblemen. Verbetering van concentratie in de klas, makkelijker benaderbaar zijn in de thuissituatie, meer potentie zien in eigen kunnen en ontwikkelen is maar een kleine greep uit de veel gehoorde ervaringen tijdens en na een NeurOptimal® trainingsperiode. In combinatie met coaching op het gebied van plannen en organiseren bij onze zusterorganisatie Studywatchers trainen we jongeren en hun brein in vaardigheden die ze in kunnen zetten voor de rest van hun leven.’’
Elise Waardenburg, Neurofeedback Gouda

“Wij hebben ruim acht jaar lang NeurOptimal® Neurofeedback sessies aan onze 55 medewerkers aangeboden. Sensor Partners heeft altijd al veel oog gehad voor het welzijn van haar werknemers. Met het aanbieden van neurofeedback sessies gingen we net weer een stapje verder. Haast iedereen maakte er gebruik van, van directie tot de interieurverzorgsters. Beter functioneren, stressbestendiger, lekkerder in hun vel – dat bleek de voornaamste winst. We hadden al een laag ziekteverzuim, van 4%, en dit daalde in die jaren nog eens naar 1-2%.”
Hans Giezenberg, directie Sensor Partners

“In onze praktijk zetten wij NeurOptimal® in bij cliënten met verschillende soorten uitdagingen. Bij cliënten met ernstig hersenletsel die niet verbaal kunnen communiceren, zien we met regelmaat een lach op het gezicht, intense ontspanning en/of een diepe ademhaling. Ook geven wij sessies aan schoolkinderen die leermoeilijkheden ondervinden. We zien goede resultaten bij deze kinderen. Het lezen en rekenen gaat makkelijker, hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en gaan ze met meer plezier naar school.  Cliënten met oude trauma’s ervaren heling. Cliënten met veel zorgen krijgen eindelijk meer rust in het hoofd. Ook slapen zij beter door de ondersteuning van NeurOptimal®. Wij zijn heel dankbaar dat we deze positieve veranderingen met de cliënten mogen meebeleven!
Inge van Straten, Praktijk Sterre, fysiotherapie en neurorevalidatie

“Als psycholoog werk ik al 20 jaar met studenten. Ik zie veel jongeren die kampen met (faal)angst, slecht in hun vel zitten, concentratieproblemen, snel overprikkeld raken, slecht slapen. Sinds ik NeurOptimal® gebruik voor deze doelgroep zie ik ze als vanzelf groeien in zelfvertrouwen en veel van hun problemen geraken op de achtergrond. In plaats van alleen maar naar ‘binnen kijken’, kijken ze meer naar buiten. Precies datgene wat ik altijd hoop te bereiken maar met ‘alleen praten’ niet makkelijk was. Mooi om te zien dat je jonge mensen weer wat perspectief kunt bieden, mede dankzij NeurOptimal®.”
Benita Mendes De Leon, Call Your Coach

“Regelmatig ben ik meer verbaasd dan mijn cliënten over de effecten van een neurofeedback training. De problemen waarmee mensen bij mij komen zijn zo uiteenlopend, maar dat maakt voor deze vorm van neurofeedback niet uit. Ieder brein gaat met de feedback aan de slag, mensen genieten van de rust tijdens een training sessie en meestal zijn de effecten na een eerste training al voelbaar. De blik in hun ogen na een training, helder, rustig en liefdevol, vind ik elke keer mooi om te mogen ervaren.”
Lotte Goorhuis, Breinvoeding

“NeurOptimal has provided me with a profound way to let go of patterns that were taking up my time and energy which were once helpful, but not anymore. This opened up the space to grow, learn, and reconnect with what I find most important in life, a process that continues to take place as I train. As a trainer I am able to share this life-changing technology with others, which is a gift in and of itself.”
Nick Kontaras, Brainpeace Neurofeedback Eindhoven

“Hersenen zijn zo bijzonder! NeurOptimal® toont de hersenen middels feedback wat ze zojuist gedaan hebben en aansluitend gaan zij zelf beter functioneren! Onafhankelijk van leeftijd, IQ, gezondheid of handicap zie ik herstel optreden: een zo optimaal mogelijk veerkrachtig en flexibel werkend brein dat helend doorwerkt op emotioneel, psychisch, sociaal, fysiek en spiritueel gebied. Wat is er nu mooier dan dat een diep ongelukkig kind met ontwikkelingsachterstand weer levenslustig wordt en zich ontwikkelt, een puber rust in zijn hoofd krijgt en zich beter kan concentreren, een volwassene dicht bij en trouw aan zichzelf leert leven, een vrouw vele jaren na een hersenbloeding alsnog opleeft en een man niet alleen zijn werk weer aankan, maar ook vrede krijgt met hoe zijn leven is verlopen? Waar, soms zelfs na jaren lijden onder de gebrokenheid van het leven, ruimte komt voor hoop, opleving en herstel. Gedurende de jaren dat ik neurofeedbacktrainingen met NeurOptimal® geef, blijft het een voorrecht om iedereen zijn of haar unieke proces te zien doormaken en te mogen begeleiden. Mensen zijn zo bijzonder!
Renesta Stelpstra, Neurofeedback Vathorst

“Het maakt me echt blij wanneer ik iemand een training geef. Het is niet nodig iemand te veranderen, ergens van te overtuigen of iets aan te leren: het brein weet veel beter dan ik waar winst te behalen is en bepaalt zelf waaraan het werkt. Ik faciliteer alleen maar!”
José van Aelst

“Neuroptimal heeft zowel binnen mijn gezin als in mijn psychologenpraktijk tot bijzondere transformatieprocessen geleid. Dankzij deze vorm van neurofeedback heb ik mensen met uiteenlopende problemen en wensen vooruit zien gaan. Doordat ik de verbetering van levenskwaliteit bij mijn familieleden en clienten van nabij heb kunnen waarnemen, ben ik ervan overtuigd geraakt dat NeurOptimal voor ieder mens iets te bieden heeft. En het draagt enorm bij aan het proces van bewustwording.”
Laurie Cleuver, Breinrevisie

“NeurOptimal gaf mij en mensen om mij heen rust, balans en focus. Niet alleen zij zelf maar ook de omgeving merkt duidelijk de verbeteringen op. Ik hoor vaak: “Was ik dit maar eerder tegengekomen !” Het doet je goed als je mensen die jarenlang hebben getobt, verder kunt helpen. NeurOptimal voor een optimaal leefgenot!”
Raymond ten Oever, Rayflex

Uit de Zengar Survey – Uitspraken van overwegend Amerikaanse NeurOptimal® trainers:

“Ik ben al meer dan 40 jaar psychotherapeut. De uitwerking die NeurOptimal® biedt is uniek en heb ik nog nooit bij andere benaderingen gezien. Ik word daar nederig van en tegelijkertijd verrijkt het me.”

“Ik heb een professional voor thuisgebruik gekocht. Ik heb het gevoel dat we er allemaal profijt van hebben en dat we ons onafhankelijk ontwikkelen aan de hand van onze verschillende issues. Ook spiritueel, en dat zonder dat we erover hoeven te praten. De energie binnen ons huishouden wordt erdoor bijeen gehouden en de kwaliteit ervan is hoger geworden. Iedereen is steeds opnieuw blij met de volgende sessie.”

“NeurOptimal® geeft me de mogelijkheid om te werken met veel cliënten waarbij traditionele gespreks- of psychotherapie niet hielp. Een aantal van mijn cliënten lijdt al hun hele leven onder ernstige symptomen en aandoeningen. Vaak al sinds hun jong-volwassenheid. Het gaat dan om mensen in hun 40e, 50e en 60e levensjaar. Velen van hen kennen maar weinig levensvreugde. NeurOptimal® geeft hen het gevoel ‘normaal’ te zijn. Ook hun functioneren verbetert.”

“NeurOptimal® is een cadeau. Er is een flink aantal mensen die onder hele andere omstandigheden zou leven als dit programma er niet voor hen was geweest. Ik hou ervan om het proces waar te nemen, wetende dat ik onderdeel ben van het geheel wat mensen helpt een beter leven te krijgen. Elke upgrade heeft de effectiviteit van het programma vergroot. Ik ga altijd bruisend van energie van mijn werk naar huis, wetende dat ik een verschil kan maken in het leven van andere mensen.”

“Wat mij het meest verbaasd heeft bij het gebruik van NeurOptimal®, was dat er dingen waren die ik niet bewust opgemerkt had en waar cognitieve gedragstherapie ook niet bij had kunnen komen, en welke nu moeiteloos werden opgelost.”

“Trainen met NeurOptimal® is een levens veranderend proces gebleken. Dit geldt ook voor de grote meerderheid van mijn patiënten, vrienden en familieleden. Het proces laat zich omschrijven als subtiel, naadloos en soms zelfs moeilijk te definiëren en tegelijkertijd heel direct en helder vanuit andere perspectieven. Ik ben van mening dat dit de krachtigste, geavanceerde, niet-lineaire technologie voor transformatie op aarde is. Ik zie het in mijn werk als wetenschapper, als clinicus en als bijzonder ambtenaar.”

“Alhoewel mijn ervaringen met NeurOptimal® nog beperkt zijn, heb ik wel een paar cliënten die er verrijkende ervaringen mee hebben opgedaan. Het maakt me enorm dankbaar om te weten dat ik hierdoor het verschil in iemands leven heb kunnen maken. Vooral als het gaat om mensen die zich verslagen en verlaten hebben gevoeld binnen de reguliere gezondheidszorg.”

“NeurOptimal® is een krachtig stuk gereedschap gebleken. Het heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn praktijk mensen vooruit kan helpen en het ondersteunt het klinische werk. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat client aantallen met 20% zijn gestegen.”

“Verbazingwekkend feedback gereedschap. Ik heb bijna 20 jaar in het welzijnswerk gezeten, maar zag nooit eerder een modaliteit dat zo behulpzaam was voor een dergelijk groot bereik van cliënten belangen. De cliënten lijken het trainingsproces allemaal prettig te vinden. Het is daarbij ook nog eens holistisch, cliënten merken vaak veel andere positieve veranderingen op na hun trainingen.”

“Voor mij persoonlijk geldt dat de combinatie van het begrip van de fundamenten van NeurOptimal®, de eigen ervaring van de wijze waarop NeurOptimal® zijn werk doet en het trainen van cliënten met NeurOptimal® me een enorme rijke en transformatieve ervaring heeft gegeven. De wijsheid en het plezier die het me geeft om getuige te mogen zijn van het proces wat leidt tot vermindering van pijn en het zien groeien van het potentieel bij de mensen. Ik beschouw de conceptuele en structurele onderbouwing van NeurOptimal®, het trainingsproces zelf, en de unieke interpersoonlijke verbinding die door NeurOptimal® tijdens de training worden gefaciliteerd, als de drie pijlers van authentiek menselijk potentieel in compassie, genezing, wijsheid en verlichting.”

“NeurOptimal® staat geheel op zichzelf in het veld van Neurofeedback. Het delicate ontwerp, waar alle expertise al in verborgen ligt, zorgt voor naadloze en moeiteloze transformatie en laat blokkades verschuiven. En dit terwijl het samenwerkt met onze aangeboren vermogens van heling! Ik wil mijn enorme dankbaarheid tonen aan de ontwerpers van de software Val & Sue Brown, alsook naar het hele Zengar team.”

Deel artikel