Waarom NeurOptimal?

Er zijn verschillende benaderingen van Neurofeedback. Waarom zou je als aanbieder van neurofeedback willen kiezen voor NeurOptimal® ? Hieronder vind je de vier voornaamste redenen.

Een breder overzicht van de pluspunten van NeurOptimal Dynamical Neurofeedback®, dus voor zowel aanbieder als gebruiker, vind je op deze pagina >>

Allereerst omdat deze technologie het neusje van de zalm is.
Als enige systeem geeft het de hersenen in iedere sessie feedback op een uitgebreid spectrum van frequenties, en niet op twee of drie frequenties per keer. Deze informatie-rijke matrix voor het brein maakt de breed gebaseerde transformatie mogelijkheden voor cliënten duidelijk. In plaats van een beperkte fix voor een specifiek symptoom, krijg je ‘alles’.
En het geeft deze feedback op basis van de hersenactiviteit in die sessie, en niet op een meting van enige tijd geleden.
Het gebruikt geavanceerde mathematica – Joint Time Frequency Analysis, met gebruik van Gabor transforms – die verfijnd toegepast is om menselijk EEG te detecteren.

Ten tweede omdat de Zengar benadering uitgaat van het zelf organiserend vermogen van het centraal zenuwstelsel.
Gegeven de juiste technologie kun je de hersenen van essentiële informatie voorzien die de hersenen zelf ten goede kunnen aanwenden.
Een sessie is een voortdurende uitwisseling tussen het centraal zenuwstelsel en de software. De wijze van targeting beweegt mee met de hersenactiviteit die continue veranderend is.
Er is geen sprake van een derde die bepaalt welke kant het brein op dient te gaan, welke frequenties er meer of minder geproduceerd dienen te worden op basis van normatieve databases, ofwel wat het gemiddelde brein zou moeten doen.

Ten derde omdat het systeem bijzonder gebruiksvriendelijk is, voor zowel cliënt als trainer.
Geen hoge intake-kosten voor een, met ons systeem, overbodige QEEG meting.
Er hoeft niets gepresteerd te worden in de training. We werken met onbewuste processen.
De sessie is doorgaans zeer ontspannend.
Leeftijd en IQ spelen geen rol.
Het systeem is compact en kan eenvoudig mee naar een locatie worden genomen om aldaar te gebruiken.
Voor de trainer is het geven van een sessie bijzonder eenvoudig geworden. Hij hoeft zelfs niet tijdens de training aanwezig te zijn, en kan dus meerdere systemen bedienen of andere taken verrichten.

Ten vierde omdat deze benadering een korte leercurve heeft.
Zengar stelt dat de expertise in de software zit. Hun onderzoek en ontwikkeling heeft zich al die jaren gericht op het zo effectief en veilig mogelijk maken van het systeem hetgeen tot uiting komt in de breed gebaseerde targeting (0-64 Hertz) in NeurOptimal®.
Zengar hanteert het perspectief van training: we stellen geen diagnose, we werken niet vanuit een diagnose en we passen geen specifieke protocollen toe gericht op het ene of het andere symptoom. Dat NeurOptimal® trainingen bijzonder effectief zijn in het verminderen van symptomen wil nog niet zeggen dat het een therapie is – meditatie, fitness, goede voeding en yoga zijn ook geen therapieën, al hebben ze stuk voor stuk een therapeutisch effect en kunnen ze desgewenst in een therapeutisch kader worden geïntegreerd.
De certificeringscursussen beperken zich tot het voor de NeurOptimal® trainer benodigde materiaal. Zengar acht de certificering- en opleidingseisen die door lineaire benaderingen worden aangehangen niet relevant voor hun werkwijze. De Zengar software maakt klassieke diagnostiek en trainingsprotocollen, waar de lineaire neurofeedback systemen en hun opleidingen zich mee bezig houden, overbodig. De eerder genoemde certificering- en opleidingseisen die door sommige organisaties zo hoog in het vaandel gehouden worden zijn voor de lineaire neurofeedbenadering benodigd omdat deze technologie vereist dat de trainer over een behoorlijke dosis kennis en ervaring beschikt om verantwoord te kunnen bepalen welke frequenties worden geselecteerd voor training.

Sinds 2010 geeft Breingoed namens Zengar gecertificeerde NeurOptimal cursussen in Nederland. Voor cursus informatie en actuele data klik hier…

neuroptimal by the numbers