Privacyverklaring

Privacyverklaring

Breingoed respecteert uiteraard jouw privacy en gaat gepast om met je gegevens. Zij zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring legt zij je uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel ze dat doet, en welke rechten jij hebt met betrekking tot haar verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2019, en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met christina@breingoed.nl.

Breingoed is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Kardinaal van Rossumstraat 27, 5104 HK in Dongen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17263788. Breingoed is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verantwoordelijke.

Breingoed verwerkt persoonsgegevens van hen die:
– de website van Breingoed bezoeken
verzamelde gegevens: website bezoek, klikgedrag, IP adres, duur en tijdstip bezoek
– informatie aanvragen over onze diensten, zoals de verhuur van en bemiddeling bij verkoop van NeurOptimal® apparatuur of ons cursus- en trainingen aanbod
verzamelde gegevens: emailadres
– apparatuur van Breingoed huren ten behoeve van thuistraining
verzamelde gegevens: naam, adres, emailadres, telefoonnummer; eventueel persoonlijke ervaringen ter monitoring van voortgang en tevredenheid (indien deze gedeeld willen worden door de thuisgebruiker)
– zich inschrijven voor een cursus of training
verzamelde gegevens: naam, adres, emailadres en telefoonnummer
– hun praktijkgegevens op de website van Breingoed willen weergeven
verzamelde gegevens: naam en praktijknaam, adres, website url, contact emailadres
– zich aanmelden voor de mailinglijst van de periodieke BreingoedBerichten (nieuwsbrief)
verzamelde gegevens: email adres

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Breingoed heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Grondslag van de verwerking
Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit de AVG. Breingoed geeft hieronder aan op welke juridische gronden zij gegevens verzamelt.
Overeenkomst: voor het uitvoeren van bepaalde overeenkomsten zullen wij persoonsgegevens moeten verwerken. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in verband met het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en Breingoed, zoals huur van apparatuur of het innen van cursusgeld.
Wettelijke verplichtingen: op basis van fiscale wetgeving moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (met name: bewaren of verstrekken).
Gerechtvaardigd belang: Breingoed heeft er belang bij om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen en haar cliënten de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. Hierbij denkt ze altijd aan jouw privacy.
Toestemming: Als de verwerking van persoonsgegevens niet onder één van de eerdergenoemde grondslagen valt, zullen wij jouw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken, stuur dan een email naar christina@breingoed.nl

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
– inzage: je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Breingoed over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
– wijzigen: als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen. Je kunt verzoeken dat Breingoed je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
– recht van bezwaar: als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Breingoed of een derde plaats vindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
– toestemming intrekken: in alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij de gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Breingoed je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld collega docenten, een accountant, website beheerders, Google Analytics. Voor sommige doorgiften moeten wij jouw toestemming vragen. Het kan zijn dat Breingoed verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting (belastingdienst of politie).

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Breingoed je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar christina@breingoed.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Breingoed jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar christina@breingoed.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie februari 2019