Voetnoten NeurOptimal® Podcast

28 jun 2024

Aanvullingen en nuances op dat wat gezegd werd in de podcast. Na de zomer zullen blogs verschijnen over verschillende thema’s die aan bod gekomen zijn. Hier vind je een link naar de bedoelde podcast.

ca. 2.30   “brein heeft al heel veel informatie over zichzelf”
We gaan uit van de intrinsieke wijsheid van het centraal zenuwstelsel dat zo goed als het kan zijn processen monitort (zoals bijv. temperatuur, bloeddruk).

ca 4.10   “het brein de interrupties hoort”
Juister is te zeggen dat je zintuigen (gehoor, eventueel het zicht) de interrupties waarnemen.

ca 9.17   “hoe het brein waarschijnlijk werkt” & “geen theorie maar een filosofie”
Juister is “hoe het brein – naar welke modellen – het beste begrepen kan worden.”
En met het tweede bedoelde ik te zeggen dat ze geen “te bewijzen theorie” neerleggen, maar een filosofie presenteren, als in “we denken dat het zo werkt”.

ca 9.42   “die non-lineaire dynamica” & “principes die we in de praktijk zien”
Ik maakte me er even snel vanaf met “1 en 1 is niet per se 2 maar kan ook 3 of 4 zijn”.
Ken je het ‘vlindereffect’? Dat de vleugelslag van een vlinder in Zuid-Amerika de potentie heeft om een orkaan in Japan te doen ontstaan? Non-lineair wil zeggen dat ‘het kleine’ hele grote gevolgen kan hebben.  De werkelijkheid is niet lineair, deze is eerder ‘voorspelbaar onvoorspelbaar’. Er zijn te verwachten patronen, maar geen onveranderlijke zekerheden.

Hoe zien we dit in de praktijk – in organismen of systemen – dan terug? Het meest relevante in onze context: niet iedere sessie ‘doet hetzelfde’ in je of draagt op dezelfde manier bij aan het uiteindelijke resultaat. Wanneer je na je eerste paar NeurOptimal® sessies met rust en focus uit een sessie komt, wil dat niet zeggen dat wanneer je directe respons (tijdelijk) verandert, hét niet meer werkt of dat het placebo was. Wat gebeurt er dan? Ik schrijf er na de zomer een blog over…

En ook, de een kan na 3 sessies al zijn winst aangeven, de ander heeft voor eenzelfde ‘soort winst’ 30 sessies nodig. Of, de ene keer kan je tweede kop koffie van die ochtend je in een migraine doen belanden, de andere keer helpt ie je juist fluitend de dag door. En, wanneer een ouder meetraint met zijn of haar kind (1+1) zie je soms exponentiële effecten voorbij de verwachte uitkomsten (= niet 2 maar 3 of 4). Ofwel ieder en beiden kunnen in korte tijd veel soepelere en grotere sprongen maken dan je gewend bent te zien van één enkel gezinslid dat een serie sessies doet. En… vaak zie je dan ook nog ‘ripple’, verder reikende, effecten in de rest van het gezin.

ca. 11.58   eerdere vertegenwoordigers
Mensen die eerder in Nederland als vertegenwoordiger hun “NeurOptimal® diensten” hebben bewezen zijn Henk & Ineke Peters en Hannie Ruinen.

ca. 14.48   “en toen ging het heel snel”
Het gaat over het verschil tussen iemand “inzicht geven in thema’s waar men op dat moment mee worstelt” of deze “thema’s transformeren” als in dat ze zich minder vaak tot niet meer voordoen. Uiteraard kies je in de praktijk in de meeste gevallen voor een mix van beide. Zeker een aparte blog waard ;).
Wat ik vooral bedoel aan te geven is dat ik hiermee heb gespeeld om te onderzoeken wat de sessies an sich voor je kunnen doen. 

ca. 15.40 e.v.   “geen praktijksessies meer…”  
Ik deel een van mijn drijfveren voor verhuur – onderzoeken hoever je jezelf uit het proces kunt halen – en geef aan dat ik (momenteel) geen praktijksessies doe. Dat wil niet zeggen dat ik de resultaten met verhuur per definitie beter vind dan de resultaten met praktijksessies.

Ik bedoel ook niet zeggen dat ik aanvullende expertise of de trainer-cliënt relatie niet belangrijk vind. Deze relatie is bijzonder waardevol én er zijn vele NeurOptimal® aanbieders die de sessies succesvol combineren met andere interventies. Nogmaals, mijn onderzoek wordt gedreven door de vraag “wat kunnen de sessies an sich doen”.

Ik wil ook niet zeggen dat de intake niet gedaan zou moeten worden. Het is doorgaans juist heel belangrijk om goed in kaart te brengen ‘waar je cliënt nu staat’ om te kunnen vergelijken na een x aantal sessies.

En ik bedoel zeker niet te zeggen dat cliënten met een ‘complex pakketje’ beter een systeem kunnen huren en thuis trainen. Wel dat ik meerdere malen verrast ben door de uitkomsten van thuistraining ‘met een dergelijk pakketje’. En dat mijn ervaringen me eens te meer deden beseffen hoe waardevol het kan zijn om jezelf uit het proces te halen (ook blog- waardig).

Kortom, elke aanpak heeft zijn voor- en nadelen en ieder traject is uniek. Het nadeel van thuistraining kan bijvoorbeeld zijn dat je te laat verneemt dat mensen teleurgesteld zijn in het resultaat. En in dat geval kan het moeilijker zijn om na te gaan hoe het proces precies is verlopen, welke factoren ‘in de mix’ zaten en in welke gebieden de veranderingen waarschijnlijk hebben plaatsgevonden. Wanneer je je cliënten iedere week ziet, houd je makkelijker een vinger aan de pols, kun je meer in detail meekijken met wat er in hem/haar en diens leven gaande is…

ca. 20.50   “geen rugzak meer…”
Uiteraard is dit een geleidelijk proces, dat weg kunnen bewegen uit je verleden. Je kunt zien dat cliënten (of meer algemeen: trainees) soms in hun oude patronen en scenario’s belanden of ‘eraan raken’. Maar dat het niet hetzelfde is als voorheen. Er vallen ‘gaten in de netwerken’ en het scenario of patroon wordt anders beleefd of kent een ander verloop of uitkomst.

ca. 25.14   “de precieze cijfers”
In 76 landen wordt NeurOptimal® Neurofeedback gebruikt. Dagelijks worden zo’n 2.800 sessies gedaan. En per maand zijn dat er dan 85.400.  Hoe we dit weten? Wanneer je de software start, ‘tikt’ hij even de server van Zengar in Canada aan. Op deze manier kan het aantal gedane sessies sinds de laatste keer worden geteld.

ca. 26.50   “kenmerken van een gedesorganiseerd brein”
Ik noem: concentratieproblemen, vermoeidheid, burn-out, angst en depressie, prikkelverwerking, slechte slaap, wisselvallig gemoed. Dit kan verder aangevuld worden met: onrustig, gestrest, uitstelgedrag, impulsiviteit, moeite met verbinding en sociaal contact, gebrek aan zelfvertrouwen of gevoelens van minderwaardigheid en destructief gedrag zoals verslaving.

ca. 27.40   “een getal als 10 sessies”
Ik begeef me absoluut op glad ijs wanneer ik aantallen ga noemen. En “10” is bijzonder glad, want 10 kan nogal eens net te weinig zijn voor mensen, om die verschuiving ook werkelijk te bemerken. Een nog duidelijkere verschuiving treedt vaker op tussen de 10 en 15.

ca. 29.20   “wanneer men geen effect bemerkt in die eerste paar sessies”
Daar bedoel ik voornamelijk mee: een gewaarwording van meer rust, ontspanning of helderheid, of een andere betekenisvolle sensatie (fysiek, emotioneel of energetisch) in of na de sessie. Uiteraard heb je dan nog geen idee wat de ‘stapelende effecten’ kunnen zijn of wat een serie je uiteindelijk brengt. Maar je hebt wel iets in jezelf ervaren.

ca. 30.36   “de studie die gaande is…”
Zie www.neurofeedbackstudy.com

ca. 39.05   “hoofdpijn na de sessie”
Uiteraard zijn er meerdere factoren – die ook niet altijd binnen je controle liggen – waardoor je hoofdpijn kunt ervaren na een sessie.

 

Deel artikel

Deel artikel