Pluspunten NeurOptimal® Neurofeedback

NeurOptimal Dynamical Neurofeedback® van het Zengar Instituut te Canada vormt een unieke stroming binnen het veld van Neurofeedback. Het instrument is ontwikkeld door Val en Sue Brown, al jarenlang pioniers in het vakgebied. Over hun werk, hun bijdragen aan de ontwikkelingen in het veld, en hoe ze hun unieke software voor Dynamical Neurofeedback® hebben ontwikkeld, lees je gedetailleerd in de tekst Evolutie NeurOptimal® software. Door de inspanningen van het echtpaar Brown en de voortschrijdende mogelijkheden van de computertechnologie is NeurOptimal® sinds 2010 volledig geautomatiseerd. Zengar’s missie – veilige en effectieve Neurofeedback door en voor iedereen mogelijk maken – is gerealiseerd.

Hieronder volgen alle pluspunten van de NeurOptimal® software:

Neurofeedback met optimaal gebruikersgemak

Een sessie doen met deze software is heel eenvoudig. De ‘achterkant’ – daar waar de wiskundige algoritmen en de targeting hun werk doen – is uitermate complex. Aan de voorkant echter ervaar je als gebruiker alleen maar gemak. Je plakt de sensoren op hoofd en oren van degene die een sessie doet en start de software met een enkele druk op de knop.

Doordat de training geheel geautomatiseerd verloopt – autonavigatie – kun je zelfs de trainingsruimte verlaten en de cliënt alle privacy geven tijdens de training. Dit verruimt de mogelijkheden van de trainer. Zo kun je in dezelfde tijd meerdere cliënten en systemen bedienen, of gedurende de geautomatiseerde training bijvoorbeeld een familielid een andersoortig consult aanbieden.

Neurofeedback zonder externe diagnose en protocol selectie

Deze geautomatiseerde software maakt diagnostisering en het vinden van het juiste protocol overbodig. Het maakt niet uit tegen welke problemen en patronen je aanloopt, na verloop van tijd zien we een verbetering in functioneren optreden.
Wat preciezer: NeurOptimal® werkt niet vanuit een diagnose of een symptoom, en vanuit de idee dat bepaalde frequenties dienen toe te nemen dan wel te verminderen. Alhoewel Zengar in het verleden heeft bijgedragen aan het identificeren en beschrijven van deze frequenties, zijn we voorbij het idee van vermeerderen of verminderen. Wij vertellen het brein niet wat het moet doen en ‘sturen’ niet maar informeren: de software biedt informatie die de hersenen een glasheldere spiegel voorhoudt ten aanzien van hun eigen activiteiten. De hersenen doen zelf de rest, organisch en natuurlijk, vanuit hun eigen wijsheid. Wanneer het brein voorzien wordt van de juiste informatie weet het heel goed wat het nodig heeft en behoort te doen.

 

Expertise in de neurofeedback software

Je hebt geen kennis van breinanatomie of fysiologie nodig om effectieve sessies te kunnen doen of te geven. Jarenlange data analyse én klinische ervaring zijn verwerkt in de nu volledig geautomatiseerde software. Niet alleen voor de trainer maar ook voor de cliënt is het prettig dat tijd- en geld rovende anamneses, tussentijdse evaluaties en QEEG metingen niet nodig zijn wanneer je werkt met NeurOptimal®.

Werken met NeurOptimal® is een verademing voor trainers – je kunt erop vertrouwen dat de software het werk voor je doet. Je hoeft je niet af te vragen welke frequenties je het beste kunt gebruiken voor je cliënt, en of je wel de juiste hebt gekozen. De targeting in de software is veelomvattend (frequentiespectrum van 000.1 – 64 Hertz) en adaptief (van moment tot moment spiegelt de software het brein). Deze targeting zorgt ervoor dat met welke presentatie of wensen een cliënt ook bij je binnenkomt, de training het brein van moment tot moment van de juiste informatie voorziet. Iedere sessie speelt in op wat de hersenen op dat moment aan het doen zijn, en is niet gebaseerd op een meting die weken daarvoor werd gedaan.

Neurofeedback training, geen neurofeedback therapie

De benadering van Zengar houdt zich niet bezig met therapie en behandeling, maar is gericht op training – op het optimaliseren van het functioneren van de hersenen door de veerkracht, flexibiliteit en stabiliteit van het centraal zenuwstelsel te bevorderen.

De unieke dynamische targeting helpt het brein op natuurlijke wijze de punten waar het blijft ‘steken’, los te laten.
We geven het brein informatie over een groot bereik van frequenties. En d
eze informatie-rijke matrix voor het brein maakt de breedwaaierende effecten en transformatie mogelijkheden voor cliënten duidelijk.
In plaats van een beperkte fix voor een specifiek symptoom, krijg je ‘alles’.

Dus of je nu komt trainen omdat je last hebt van bepaalde zaken, of omdat je bepaalde verbeteringen wenst, voor persoonlijke groei of voor peakperformance, het maakt voor de software van NeurOptimal® niets uit.


NeurOptimal neurofeedback tevredenheid

Een doorsnee praktijk kent een cliënttevredenheid percentage van zo’n 80 %. Zengar heeft twee surveys gehouden onder trainers – in 2008 en 2012. Deze data (destijds gebaseerd op 2 miljoen gebruikersuren) zijn verzameld en verwerkt door een onafhankelijk bureau. Deze informatieve documenten zijn op te vragen bij Breingoed.

Trainers, coaches en therapeuten die met deze werkwijze aan de slag gaan zijn zelf soms nog het meest verrast over het brede scala aan effecten en snelle resultaten die ze in hun cliënten populatie waarnemen.

Moeiteloze neurofeedback

Naar kraakjes in muziek luisteren en klachten en problemen nemen af  ? Het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar het is een feit dat je relaxt naar muziek ligt te luisteren of naar een film kijkt en dat je brein en de software al het werk doen. Je mag wegdoezelen en zelfs in slaap vallen. Gaandeweg wordt een NeurOptimal® sessie een heerlijk ontspannende én vitaliserende ervaring.

De meeste andere neurofeedback systemen richten zich op bewuste leerprocessen opdat de hersenactiviteit wordt beheerst. NeurOptimal® traint buiten het bewuste deel van het bewustzijn om. De bewuste geest opereert namelijk veel te langzaam voor wat de software en het brein samen kunnen doen. En omdat we werken met onbewuste processen vormen IQ en leeftijd in geen enkel opzicht een belemmering. Iedereen, van zeer jong tot oud kan trainen.

Je kunt allerlei soorten muziek of films in NeurOptimal® laden, maar standaard gebruiken trainers de Zengar muziek van Jeff Bova, een meervoudig Grammy winnaar. Vanuit zijn eigen beleving van NeurOptimal® sessies componeerde hij deze muziek om de beweging door de verschillende Zenmodes, de fasen in een training, te ondersteunen.

 

State of the art brain training technology

NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback werkt met het gehele frequentiespectrum en met ‘realtime targeting’. In plaats van één of enkele gebieden te kiezen waar het probleem zou zitten en ná een QEEG daar in de navolgende weken de feedback op te richten, monitort onze software het gehele frequentiespectrum, en wel 256 keer per seconde. Het brein ontvangt feedback over zijn gehele functioneren, en niet alleen dat, de targeting past zich aan de veranderende activiteit gedurende de training zelf aan.

NeurOptimal® werkt met real-time Joint Time Frequency Analysis (JTFA) inclusief het gebruik van Gabor transforms. Deze bijzondere manier van tijd-frequentie analyse vangt op verfijnde en accurate wijze de ‘gebeurtenis-structuur’ van onze hersenactiviteit. Dit is waarom Zengar het ‘state of the art technology’ noemt. Het gebruik van JTFA zorgt er mede voor dat de ‘in line adaptive denoising’ spierbewegingen en andere artefacten er eenvoudig uit kan filteren, hetgeen effectieve training vergemakkelijkt.
Door dynamische drempelwaarden werkt de software met de cliënt ‘waar hij of zij is’, van moment tot moment. Wij meten en spiegelen op dynamisch interactieve wijze de hersenactiviteit. De ‘levendigheid’ van deze dynamische drempels die bepalen wanneer feedback getriggerd wordt, faciliteren in hoge mate het loslaten van de punten waar het brein vastloopt.
Andere systemen bepalen een drempel waar je boven of onder moet zitten, en de feedback vertelt je hoe goed je dat doet. Op zijn tijd zal de drempel op een nieuw niveau worden bepaald, maar het is hoe dan ook achter de feiten aan lopen in vergelijking met waar je van moment tot moment bent. Om deze reden verrichten wij vooraf geen diagnostische metingen. Diagnoses die minuten, uren, dagen of maanden van tevoren worden vastgesteld zijn naar NeurOptimal® standaarden bijzonder grof.