Basis Cursus NeurOptimal®

20 feb 2022

Verdiep je in de filosofie en werkwijze van Zengar’s benadering van dynamische neurofeedback. Voluit: NeurOptimal® Dynamical Neurofeedback®

De eerstvolgende Basis Cursus staat gepland op vrijdag 21 en zaterdag 21 juni ’24.

Wanneer je NeurOptimal® sessies aan anderen gaat aanbieden, wil je je verdiepen in de filosofie van Zengars benadering van neurofeedback. Hoe is deze unieke software tot stand gekomen en hoe verschilt ze van andere neurofeedback werkwijzen. Hoe evalueer je de voortgang en hoe verhoud je je tot je cliënten. Omdat de expertise ín de software zit, leer je uiteraard niets over diagnoses of protocollen – de targeting van NeurOptimal® maakt deze kennis overbodig. Wanneer je op zoek bent naar een neurofeedback opleiding dan zul je concluderen dat je hier een buitenbeentje én de meest compacte cursus gevonden hebt.  Uiteindelijk blijkt de pionierende kijk van Zengar op neurofeedback – die draait om ‘de cliënt aan het stuur’  – vaak bijzonder inspirerend, ook voor de reeds werkzame professional.

Behalve de verdieping in de achtergronden van deze neurofeedback benadering is leren werken met NeurOptimal® Neurofeedback vooral een ervaringsgerichte en praktische aangelegenheid. De cursus is gebruikersgericht. Mocht kennismaking met NeurOptimal® je voornaamste doel zijn, informeer dan naar de verschillende mogelijkheden hiertoe.

Voor meer en vooral praktische informatie, kijk hier >

Deel artikel

Deel artikel