NVNF

De Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback is een beroepsvereniging voor trainers die werken met NeurOptimal® Neurofeedback.

Centraal staan de belangenbehartiging van haar leden en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Leden ontmoeten elkaar twee maal per jaar op regionale intervisiebijeenkomsten. En eenmaal per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering plaats, in de middag gevolgd door een gastlezing of workshop. Verder zijn er themadagen en worden er bijscholingen georganiseerd.

Vanzelfsprekend heeft de NVNF een klachtenregeling voor haar leden getroffen. De Klachtencommissie zal in geval van een klacht trachten te bemiddelen tussen cliënt en trainer.

Voor meer informatie www.nvnf.nl

 

Hieronder Nanny Wolfs, bestuurslid, over neurofeedback.