NeurOptimal® Neurofeedback

Neurofeedback

Neurofeedback, ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback genoemd, is een vorm van biofeedback.  Met behulp van een EEG (elektro-encefalogram) wordt hersenactiviteit wordt gemeten en informatie over de activiteit wordt teruggekoppeld naar de hersenen. De hersenen gebruiken vervolgens deze informatie om het eigen functioneren te verbeteren.

Neurofeedback heeft zijn wortels in de jaren zestig, toen Barry Sterman katten onderzocht in de traditie van het operante conditioneringsonderzoek van Pavlov. Enigszins toevallig werd een specifieke bewustzijns toestand ‘ontdekt’ bij katten, de SMR (senso-motorisch ritme) frequentie, een staat die gekenmerkt wordt door bewegingloosheid en tegelijkertijd een grote alertheid. Het duurde nog een tijd voordat Sterman de eventuele toepassingen hiervan ontdekte. Opnieuw enigszins toevallig bleek in een later onderzoek dat de katten die getraind werden deze SMR frequentie te versterken een meer veerkrachtige hersenactiviteit hadden ontwikkeld: bij blootstelling aan een giftige stof kregen zij pas in een veel later stadium dan andere katten bewustzijnsuitvallen.

Sterman ging vervolgens werken met mensen die aan epilepsie leden. Neurofeedback training was een feit. Dit werk inspireerde Joel Lubar en hij heeft in de jaren zeventig het eerste onderzoek naar neurofeedbacktraining met ADHD gepubliceerd. Beiden mannen richtten zich vooral op de SMR frequentie. Een andere lijn van onderzoek omvatte het werk met alpha en theta frequenties. Eugene Penniston deed onderzoek met deze frequentiegebieden bij verslaafden.

Na hen hebben vele anderen hun bijdragen geleverd aan het veld van neurofeedback. Het verbreden van de toepassingen, de verbetering van apparatuur en de steeds toenemende processorcapaciteit van computers hebben geleid tot een uiterst interessant en levendig veld.

In de afgelopen vijf decennia richt neurofeedback zich behalve epilepsie, ADHD en verslaving ook op het optimaliseren van functioneren in het algemeen en van sporters en musici in het bijzonder. En op probleemgebieden als burn-out, concentratieproblemen, angststoornissen, depressie, OCD, gedragsstoornissen, woede, migraine, hoofdpijn, tinnitus, chronische pijn en slaapstoornissen.

Interviews

NeurOptimal® trainers aan het woord

De Zachte Kracht

De Zachte Kracht is de eigen praktijk voor neurofeedback training.

Klik hier voor de website >

Jezelf trainen

Neem je sessies in eigen hand en neem een systeem in bruikleen. Meer informatie klik hier >