NeurOptimal Neurofeedback

NeurOptimal®, non lineair dynamische neurofeedback.

Breingoed is vertegenwoordiger voor NeurOptimal Neurofeedback Training in Nederland.

Neurofeedback training is bekend onder verschillende benamingen: neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback genoemd. Het is een vorm van biofeedback waarbij informatie naar de hersenen wordt terug gekoppeld waardoor de hersenen kunnen leren beter te functioneren en zich effectiever en efficiënter gaan organiseren.
Om onder de noemer neurofeedback te vallen moet gebruik gemaakt worden van het EEG (elektro-encefalogram), waarmee de hersenactiviteit gemeten en gemonitord wordt. Er zijn verschillende stromingen.

NeurOptimal Dynamical Neurofeedback ® is de werkwijze van Zengar, en heeft een non-lineaire benadering van neurofeedback. Hierbij is de targeting gebaseerd op kwantum mathematica en de filosofie op chaostheorie. Voor meer informatie over deze geavanceerde werkwijze en hoe het verschilt van andere stromingen, klik hier om meer te lezen.

Neurofeedback heeft zijn wortels in de jaren zestig, toen Barry Sterman katten onderzocht in de traditie van het operante conditioneringsonderzoek van Pavlov. Enigszins toevallig werd een specifieke bewustzijns toestand ‘ontdekt’ bij katten, de SMR (senso-motorisch ritme) frequentie, een staat die gekenmerkt wordt door bewegingloosheid en tegelijkertijd een grote alertheid. Het duurde nog een tijd voordat Sterman de eventuele toepassingen hiervan ontdekte. Opnieuw enigszins toevallig bleek in een later onderzoek dat de katten die getraind werden deze SMR frequentie te versterken een meer veerkrachtige hersenactiviteit hadden ontwikkeld: bij blootstelling aan een giftige stof kregen zij pas in een veel later stadium dan andere katten bewustzijnsuitvallen.
Sterman ging vervolgens werken met mensen die aan epilepsie leden. Neurofeedback training was een feit. Dit werk inspireerde Joel Lubar en hij heeft in de jaren zeventig het eerste onderzoek naar neurofeedbacktraining met ADHD gepubliceerd. Beiden mannen richtten zich vooral op de SMR frequentie. Een andere lijn van onderzoek omvatte het werk met alpha en theta frequenties. Eugene Peniston deed onderzoek met deze frequentiegebieden bij verslaafden.
Na hen hebben vele anderen hun bijdragen geleverd aan het veld van neurofeedback. Het verbreden van de toepassingen, de verbetering van apparatuur en de almaar toenemende processorcapaciteit van computers hebben geleid tot een uiterst interessant en levendig veld.

In de afgelopen vijf decennia richt neurofeedback zich behalve epilepsie, ADHD en verslaving ook op het optimaliseren van functioneren in het algemeen en van sporters en musici in het bijzonder. En op probleemgebieden als burn-out, concentratieproblemen, angststoornissen, depressie, OCD, gedragsstoornissen, woede, migraine, hoofdpijn, tinnitus, chronische pijn en slaapstoornissen.

We maken graag kennis.

We maken graag persoonlijk kennis. Je kunt contact met ons opnemen door hieronder te klikken op 'Contact opnemen'
Contact opnemen