NeurOptimal® Neurofeedback

NVNF

De Nederlandse Vereniging voor Neurofeedback is een beroepsvereniging voor trainers die werken met NeurOptimal® Neurofeedback. Centraal staan de belangenbehartiging van haar leden en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Leden ontmoeten elkaar twee maal per jaar op regionale intervisiebijeenkomsten. En eenmaal per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering plaats, in de middag gevolgd door een gastlezing of workshop. Verder zijn er themadagen en worden er bijscholingen georganiseerd. 

Vanzelfsprekend heeft de NVNF een klachtenregeling voor haar leden getroffen. De Klachtencommissie van de NVNF zal in geval van een klacht trachten te bemiddelen tussen cliënt en trainer.

Op de NVNF website vind je een lijst van trainers die bij de NVNF zijn aangesloten. Cliënten kunnen zo eenvoudig naburige trainers vinden.

Voor meer informatie www.nvnf.nl

Effecten

Lees hier over de vele effecten die NeurOptimal® trainingen doorgaans teweeg brengen. Klik hier >

Evolutie van

Sue Browns persoonlijke reflectie op de totstandkoming van NeurOptimal® lees je hier >

Interviews

NeurOptimal® trainers aan het woord