NeurOptimal® Neurofeedback

Neurofeedback Training

Neurofeedback training is een aan bekendheid winnende stroming in de zorg- en hulpverlening. Het wordt voornamelijk gekend en onderzocht als alternatief voor medicatie die voorgeschreven wordt aan de almaar groeiende groep mensen die gediagnosticeerd wordt met aandacht stoornissen als ADHD en ADD.

Tijdens een training met neurofeedback worden de hersenen op eenvoudige wijze geïnformeerd over hun eigen activiteit. Met behulp van deze feedback ontdoen de hersenen zich van beperkende patronen en gaan al doende meer optimaal functioneren. Neurofeedback training leidt tot een toename van veerkracht en flexibiliteit alsmede tot symptoomvermindering, in zowel de fysieke, emotionele als mentale laag.

In een training neurofeedback kan de client naar muziek luisteren of naar film kijken. In de multimedia stroom zitten minimale onderbrekingen die nauwgezet samenhangen met instabiliteiten in het functioneren. Precies deze onderbrekingen vormen de feedback voor het brein. Intelligent als het brein is herkent het al snel de bruikbaarheid van de informatie en gaat het zichzelf beter organiseren. Dit is al merkbaar in een kwartier durende demo sessie !

Training met NeurOptimal® Neurofeedback biedt door zijn veelomvattende werkwijze en door zijn volledige automatisering ongekende voordelen voor trainer en client. De werkwijze is veelomvattend in die zin dat de software aan het brein feedback aanbiedt over het gehele frequentiespectrum. Dit in tegenstelling tot het uitlichten en geïsoleerd trainen van enkele specifieke afwijkende frequenties, zoals gangbaar is in het veld van neurofeedback training. In het verlengde hiervan is neurofeedbacktraining middels NeurOptimal een adiagnostische benadering. Ongeacht met welke klachten de persoon in kwestie kampt, de hersenen ontvangen informatie die betrekking heeft op een fundamenteel aspect van hun functioneren, en wel in het gehele frequentiespectrum. 

Dat de software dit volledig geautomatiseerd doet is eveneens uniek en maakt implementatie van het instrument en integratie binnen de reeds gebruikte werkvorm in de gezondheidszorg bijzonder eenvoudig.