NeurOptimal® Neurofeedback

Unieke benadering

NeurOptimal® - Dynamische Neurofeedback van het Zengar Instituut te Canada vormt een unieke stroming binnen het veld van Neurofeedback. Het instrument is ontwikkeld door Val en Sue Brown, al jarenlang pioniers in het vakgebied. Over hun werk, hun bijdragen aan de ontwikkelingen in het veld, en hoe ze vanuit klassieke Neurofeedback hun software hebben ontwikkeld, lees je gedetailleerd in de tekst Geschiedenis > 

Op zoek naar de grondslag van succesvolle neurofeedbacktraining bestudeerde Val Brown jarenlang neurofeedbacktrainingen die met diverse neurofeedback systemen werden verricht. Hij vergeleek data van trainingen terwijl hij op zoek was naar de gemeenschappelijke factor die aan succesvolle training ten grondslag ligt – ongeacht wat door de trainer specifiek beoogd werd te trainen. Zijn bevindingen convergeerden met de jarenlange klinische ervaring en opgedane inzichten van Sue Brown en resulteerden in de unieke benadering van ‘dynamische neurofeedback’.

Door de inspanningen van het echtpaar Brown en de voortschrijdende mogelijkheden van de computertechnologie is NeurOptimal® sinds 2010 volledig geautomatiseerd. Zengars missie - namelijk veilige en effectieve Neurofeedback door en voor iedereen mogelijk maken - is gerealiseerd. 

Specifieke kenmerken:
Er zijn verschillende aspecten en kenmerken die NeurOptimal® tot ‘state of the art’ technologie maken. Het is een lange lijst, maar de moeite van het doornemen meer dan waard.

NeurOptimal® is ‘Information-Based Technology’
Het brein is een non lineair dynamisch systeem zoals elk levend organisme is. De software van NeurOptimal® is expliciet ontworpen om met het brein als non lineair dynamisch systeem te werken – ze interacteren en communiceren in dezelfde mathematische taal. Dit maakt diagnosticeren en een behandelplan overbodig.

Tijdens de training wisselen de software en het centraal zenuwstelsel voortdurend informatie uit – de autonavigatie past automatisch de feedback aan, gebaseerd op het gedrag van het brein. NeurOptimal® geeft informatie over een fundamenteel aspect van functioneren in de hersenen – informatie die het centraal zenuwstelsel nodig heeft om zichzelf te kunnen organiseren en reorganiseren.

In de benadering van Zengar ligt de nadruk niet op therapie en behandeling, maar op training – op het optimaliseren van het functioneren van de hersenen door de veerkracht, flexibiliteit en stabiliteit van het centraal zenuwstelsel te bevorderen.

Aangezien het centraal zenuwstelsel de spil is van alle processen in het menselijk wezen èn de feedback gegeven wordt op een fundamenteel aspect en over het gehele frequentiespectrum – ervaren cliënten verbeteringen op alle lagen van functioneren: mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel. Ongeacht met welke specifieke klachten of wens hij of zij het trainingstraject is ingegaan.

Essentiële informatie voor het centraal zenuwstelsel
NeurOptimal® werkt met turbulentie in het brein, en niet zoals andere systemen met amplitudes of andere lineaire maten. Ons brein functioneert immers niet lineair.

Wanneer in een training de hersenen zich in een bepaald frequentiebereik ofwel ‘target’ begeven in de richting van turbulentie, stopt heel kort de muziek of de film. Door deze informatie aan te bieden, geeft NeurOptimal® het brein de gelegenheid zichzelf aan te passen in antwoord op deze informatie. Het brein geeft vervolgens weer nieuwe informatie aan NeurOptimal® die deze weer terug spiegelt naar het brein. En zo dansen de twee gedurende de training.

Dit is niet iets wat je moet leren of kunnen. Een eerste vijftien minuten durende demo training laat al zien dat het brein deze informatie heel snel oppikt en gebruikt om zichzelf te reorganiseren. Naar onze bescheiden mening is het brein bijzonder blij met deze informatie en maakt er gretig gebruik van.

Gaandeweg de trainingen leert het brein om om de instabiliteiten heen te manoeuvreren – in plaats van erin terecht te komen – en dit ervaart de cliënt als een toename in flexibiliteit en veerkracht.

Omdat we met (patronen) van turbulentie werken, en hoe het brein hierop reageert, hebben wij veel minder last van spierbewegingen en andere artefacten dan wanneer je met andere systemen zou werken. En dit maakt effectieve training zoveel gemakkelijker.

Informeren in plaats van sturen
NeurOptimal® werkt niet vanuit een diagnose of een symptoom, en vanuit de idee dat bepaalde frequenties dienen toe te nemen dan wel te verminderen. Alhoewel Zengar in het verleden heeft bijgedragen aan het identificeren en beschrijven van deze frequenties, zijn we voorbij het idee van vermeerderen of verminderen.

Wij vertellen het brein niet wat het moet doen. De software biedt informatie die de hersenen een glasheldere spiegel voorhoudt ten aanzien van hun eigen activiteiten. De hersenen doen zelf de rest –organisch en natuurlijk.

Het brein interacteert op adaptieve wijze met zichzelf van moment tot moment. En streeft er niet naar meer of minder van iets te produceren, een richting die door een buitenstaander, hoe groot expert ook, wordt bepaald. Dit soort veranderingen, ‘meer’ of ‘minder’ kunnen wel worden waargenomen, maar ze gebeuren vanuit een intrinsiek zelf organiserend principe en niet op artificieel opgelegde wijze.

NeurOptimal® spreekt het zelf organiserend vermogen aan – de wijsheid van het centraal zenuwstelsel. Wanneer het voorzien wordt van de juiste informatie weet het centraal zenuwstelsel heel goed wat het moet doen.

NeurOptimal® Trainers werken vanuit een non directieve en faciliterende grondhouding.

Expertise in de software
De jarenlange expertise van Val en Sue Brown is verwerkt in de geheel geautomatiseerde software.

Werken met NeurOptimal® is een verademing voor trainers - je kunt erop vertrouwen dat de software het werk voor je doet. Je hoeft je niet af te vragen welke frequenties je het beste kunt gebruiken voor je cliënt, en of je wel de juiste hebt gekozen.

De ‘targeting’ in de software is veelomvattend (frequentiespectrum van 000.1 - 42 Hertz) en adaptief (van moment tot moment danst de software met het brein). Deze ‘targeting’ zorgt ervoor dat met welke aandoening of combinaties van aandoeningen een cliënt ook binnenkomt, de training het unieke brein van moment tot moment van de juiste informatie voorziet.

Niet alleen voor de trainer maar ook voor de cliënt is het prettig dat tijd- en geld rovende anamneses, tussentijdse evaluaties en QEEG metingen niet nodig zijn wanneer je werkt met NeurOptimal®.

Gebruiksvriendelijk voor Trainer
Je sluit de cliënt aan, en drukt op de startknop. Doordat de training geheel geautomatiseerd verloopt – autonavigatie – kun je zelfs de trainingsruimte verlaten en de cliënt alle privacy geven tijdens de training.

Dit verruimt de mogelijkheden van de trainer. Zo kun je in dezelfde tijd meerdere cliënten en systemen bedienen, of gedurende de geautomatiseerde training een familielid een andersoortig consult aan te bieden.

Moeiteloze betrokkenheid van de cliënt
De meeste andere neurofeedback systemen richten zich op bewuste leerprocessen opdat de hersenactiviteit wordt beheerst.

NeurOptimal® traint buiten het bewuste deel van het bewustzijn om. De bewuste geest opereert veel te langzaam voor wat de software doet.

De cliënt hoeft niet te presteren en zich enkel te ontspannen (en zelfs dat gaat op den duur vanzelf). Men luistert naar muziek, kijkt naar een film of doezelt heerlijk weg.

Omdat we werken met onbewuste processen vormen IQ en leeftijd in geen enkel opzicht een belemmering. Iedereen, van zeer jong tot oud kan trainen.

Je kunt iedere film of CD in NeurOptimal® laden, maar standaard gebruiken trainers de Zengar muziek van Jeff Bova, een meervoudig Grammy winnaar. Vanuit zijn eigen beleving van NeurOptimal® sessies componeerde hij deze muziek om de beweging door de verschillende Zenmodes, de fasen in een training, te ondersteunen.

Informatie-rijke Matrix voor het brein
NeurOptimal® detecteert turbulentie in het EEG signaal: in, tussen en over en weer zestien verschillende targets (filter sets) van 000.1-42 Hertz. Deze targets kun je veranderen en uitbreiden tot 64 Hertz.

Deze unieke dynamische targeting helpt op natuurlijke wijze de punten waar het brein blijft steken of waar het vastloopt, los te laten – door het brein informatie over een groot bereik van frequenties te geven. Veel van deze frequenties heeft Zengar zelf ‘ontdekt’, beschreven en ontwikkeld over een lange periode, op basis van tienduizenden cliëntenuren.

Andere systemen trainen doorgaans met slechts enkele frequenties – het vereist kennis en ervaring om hiermee bekwaam om te gaan. De targets in NeurOptimal® werken met zestien verschillende sets van frequenties in linker en rechterhersenhelft. In de training ga je vloeiend door vele frequenties heen, vele malen en op vele manieren, waarbij elk target de effecten van andere targets in evenwicht brengt. Dit betekent dat je niet kunt overtrainen in één bepaalde richting, of ongewenste staten kunt creëeren.

Deze informatie-rijke matrix voor het brein maakt de breed gebaseerde transformatie mogelijkheden voor cliënten duidelijk. In plaats van een beperkte fix voor een specifiek symptoom, krijg je ‘alles’. Dus of je nu komt trainen omdat je last hebt van bepaalde zaken, of omdat je bepaalde verbeteringen wenst, voor persoonlijke groei of voor peakperformance, het valt je allemaal ten deel.

De volgende versie van de software zal twintig targets omvatten, dan werken we standaard tot en met 64 Hertz.

Real-time JTFA
NeurOptimal® werkt met real-time Joint Time Frequency Analysis (JTFA). Deze bijzondere manier van frequentie analyse vangt op verfijnde en accurate wijze de ‘gebeurtenis-structuur’ van onze hersengolven. Dit is waarom Zengar het ‘state of the art technology’ noemt. 

Een zeer precieze sampling rate van 256 samples per seconde wordt gecombineerd met een ongelooflijke precisie van filtering, targeting en triggering van de feedback. De data van andere systemen – deze kun je invoeren in de software - zien er, gezien met het scherpe oog van NeurOptimal®, vlekkerig en een beetje uitgesmeerd uit.

Het gebruik van JTFA zorgt er mede voor dat de ‘in line adaptive denoising’ spierbewegingen en andere artefacten er eenvoudig uit kan filteren, hetgeen effectieve training vergemakkelijkt.

Dynamische drempelwaarden
Wij werken met de client ‘waar hij of zij is’, van moment tot moment. Wij meten en dansen op dynamisch interactieve wijze met de hersenactiviteit. De ‘levendigheid’ van deze dynamische drempels die bepalen wanneer feedback getriggerd wordt, faciliteren in hoge mate het loslaten van de punten waar het brein vastloopt.

Andere systemen bepalen een drempel waar je boven of onder moet zitten, en de feedback vertelt je hoe goed je dat doet. Op zijn tijd zal de drempel op een nieuw niveau worden bepaald, maar het is hoe dan ook achter de feiten aan lopen in vergelijking met waar je van moment tot moment bent. Om deze reden hoeven wij niet te diagnosticeren of metingen uit te voeren op voorhand. Diagnoses die minuten, uren, dagen of maanden vantevoren worden vastgesteld zijn naar NeurOptimal® standaarden bijzonder grof.

En, wanneer een cliënt vermoeid raakt gedurende de training, past NeurOptimal® zich aan deze staat aan, en werkt met het brein waar het dan is. Je kunt niet overtrainen.

Filter (target) bandbreedten aanpassen ‘on the fly’
Indien je dit wenst, kun je filter bereiken (deze bepalen de frequenties waar je mee werkt) aanpassen, alsook andere filter karakteristieken – terwijl de training voortgaat, zonder dat dit de feedback verstoort.

Bron: Zengar Website

In een organisatie

NeurOptimal® in bedrijf of instelling. Optimaal functioneren, arbeidsvreugde en productiviteit stimuleren? Lees hier meer  >

Dubbeltrainingen

Gelijktijdig trainen met partner, kind of ouder. Lees meer over de voordelen van deze opzet >

In een organisatie

NeurOptimal® in bedrijf of instelling. Optimaal functioneren, arbeidsvreugde en productiviteit stimuleren? Lees hier meer  >