NeurOptimal® Neurofeedback

Onderzoek NeurOptimal® Neurofeedback

In 2018 zal de vierde Zengar Conference plaatsvinden in Montréal, Canada: lezingen en presentatie, case studies, de eerste resultaten met triple blind onderzoek en een overzicht van het lopende onderzoek met NeurOptimal®.  
De aankomende release van de software 3.0 maakt het gemakkelijker om triple blind onderzoek te gaan doen. Dit is kwalitatief hoogwaardig onderzoek waarbij de cliënt, de trainer en ook de onderzoeksleider onwetend zijn van wie werkelijke feedback krijgt en wie nep-feedback. In de komende jaren mogen we dan ook meer onderzoek met NeurOptimal verwachten, onderzoek dat door de aard van de geautomatiseerde training buitengewoon solide opgezet kan worden. 
 
Hieronder vind je twee onderzoeken met NeurOptimal die in ieder geval 'peer reviewed' zijn en in vaktijdschriften werden gepubliceerd. 

In de slaapkliniek
Ed O’ Malley, PhD, presenteerde op de Zengar Research and Innovation Conference in 2012 zijn studie naar de effecten van het gebruik van NeurOptimal® trainingen in zijn slaapkliniek. Deze studie werd in 2007 gepubliceerd in het vakblad Sleep.

Het standaard insomnia protocol omvat cognitieve gedragstherapie (CBT- I) en dit protocol werd al langer gebruikt in zijn kliniek. Voor diegene voor wie aan het standaard insomnia protocol neurofeedbacktrainingen werden toegevoegd, verbeterde de CBT-I  tot binnen de normale waarden voor bijna alle slaap parameters – iets wat in het algemeen niet wordt gezien in het veld. De meeste slaap parameters voor insomnia patiënten namelijk, verbeteren door standaard CBT-I, maar in het algemeen niet tot normale waarden.
Gemiddeld kregen de patiënten in zijn onderzoek 16 NeurOptimal® trainingen (destijds nog NeuroCARE Pro geheten) in acht weken tijd.

Daarnaast suggereerden de klinische observaties dat de toegevoegde neurofeedbacktrainingen het vermogen van insomnia patienten om de CBT-I te volgen en vol te houden, vergrootten. Tevens nam de effectiviteit van het programma toe: ze volgden het programma langer en boekten sneller vooruitgang en succes in hun behandeling.  

Vervolgonderzoek om deze observaties te ondersteunen is wenselijk.

Cognitieve beperkingen bij overlevenden van borstkanker
Jean Alvarez, EdD, presenteerde haar recente studie naar de effecten van NeurOptimal® trainingen bij vrouwen die borstkanker overleefden en die kampten met cognitieve beperkingen.

Dit ‘peer reviewed’ onderzoek werd in april van dit jaar gepubliceerd in het vakblad Integrative Cancer Therapies.

Een samenvatting:
Postcancer cognitive impairment (PCCI) wordt waargenomen in een groot deel van de vrouwen die borstkanker overleven, en deze kan in sommige subgroepen wel 20 jaar voortduren. Verschillende compenserende strategieën werden reeds voorgesteld, maar tot nu toe zijn geen herstellende interventies geïdentificeerd. Dit onderzoek onderzoekt de bruikbaarheid van EEG biofeedback (neurofeedback) en zijn mogelijke effectivitieit in het verminderen van PCCI, alsook van vermoeidheid, slaapstoornissen en psychologische symptomen die vaak met PCCI samengaan.

Opzet studie: een zes maanden durende prospectieve studie met een wachtlijst controle periode gevolgd door een actieve interventie. Deelnemers waren vrouwelijke overlevenden van borstkanker (n=23) die 6 to 60 maanden postchemotherapie hadden ondergaan, met zelf gerapporteerde cognitieve beperkingen.

Methoden: Vier zelf gerapporteerde uitkomstmetingen FACT-Cog, FACIT-Fatigue, PSQI en de BSI-18 werden drie keer afgenomen gedurende een periode van 10 weken in welke 20 NeurOptimal® trainingen werden gegeven, en nog eenmaal na een postneurofeedback training na vier weken.

Resultaten: Alle 23 deelnemers voltooiden het programma, waarmee de bruikbaarheid van Neurofeedback in deze populatie werd aangetoond. Aanvankelijk liet men, in vergelijking met een algemene populatienormen, een significant dysfunctioneren zien op alle afgenomen uitkomstmetingen. Herhaalde metingen ANOVAs lieten significante verbeteringen zien (P<.001) op alle 4 de cognitieve metingen (waargenomen cognitieve beperkingen, commentaar van anderen, waargenomen cognitieve vermogens en de invloed op kwaliteit van leven [QOL]), alsook op de vermoeidheidsschaal en de 4 psychologische schalen (somatisatie, depressie, angst en de algehele ernst index), alsook op 3 van de 8 slaapschalen (kwaliteit, dysfunctioneren gedurende de dag en algemeen). Twee van de andere slaapschalen (latentie en verstoring) waren significant op P < .01 en 1 (medicatiegebruik) op P < .05. Twee waren niet significant.

De verbeteringen waren in het algemeen lineair in de loop van de trainingen, en werden behouden bij de follow-up testen. Bij deze follow-up testen verschilden de deelnemers niet langer significant van normatieve populaties op 3 van de 4 FACT-Cog metingen (beperking, invloed op kwaliteit van leven en commentaren), op de FACIT-Fatigue, op de PSQI slaap kwaliteit en gewoonte efficiëntie, of op één van de BSI-18 metingen van psychologische verstoring.

Conclusie: de data van deze beperkte studie suggereren dat EEG biofeedback de potentie heeft om negatieve cognitieve en emotionele gevolgen van kankerbehandeling te verminderen alsook vermoeidheid en slaappatronen te verbeteren.

Survey
Zengar heeft in 2008 onder haar trainers en gebruikers een survey gehouden naar hun ervaringen met NeurOptimal®. In 2012 werd een nieuwe survey gepresenteerd, naar aanleiding van de nog consistentere resultaten die werden waargenomen bij training met autonavigatie (de 2.0. software).
De survey resultaten zijn op te vragen bij Breingoed.

Neusje van de zalm

NeurOptimal® is bijzonder gebruiksvriendelijk en tegelijkertijd 'state of the art neurofeedback technology'. Lees meer over de unieke karakteristieken >

In een organisatie

NeurOptimal® in bedrijf of instelling. Optimaal functioneren, arbeidsvreugde en productiviteit stimuleren? Lees hier meer  >

Evolutie van

Sue Browns persoonlijke reflectie op de totstandkoming van NeurOptimal® lees je hier >