NeurOptimal® Neurofeedback

Client Ervaringen

Hieronder vind je een kleine selectie van de ervaringen die werden opgetekend door trainers in het kader van de Zengar Survey 2012: een uitgebreide enquete onder NeurOptimal trainers die persoonlijke ervaringen en observaties in kaart heeft gebracht en deze ook, voor de vele aandoeningen en klachten die trainers in hun praktijken voorbij zien komen, in cijfers en tabellen uitdrukt. De onderzoeksgegevens zijn door een onafhankelijk bureau gecompileerd en geanalyseerd. De survey, in het Nederlands vertaald, is op te vragen bij Breingoed. 

Een autistische vrouw, kon na 3 sessies beter uit haar woorden komen, uitdrukking aan haar wensen geven, dansen op een feestje, ze helpt haar moeder om cake te bakken, ze omhelst mensen (iets wat ze nooit eerder deed). Thuis at en dronk ze gewoonlijk niks, nu drinkt ze sinaasappelsap. 

Een 55 jaar oude, werkloze vrouw die zich al een jaar lang voortdurend slecht voelde, ze was vaak snel in tranen. Ze wilde niet uitgaan, slikte antidepressiva gedurende een tijd, maar stopte hiermee omdat ze zich “afgestompt” voelde. Ze wilde graag weer aan het werk gaan, maar dat lukte niet. Ze was te moe en te argwanend....Na een paar neurofeedbacksessies begon ze weer uit te gaan met haar vriendinnen, organiseerde etentjes bij haar thuis, raakte wat gewicht kwijt zonder daar dat ze daar moeite voor had gedaan en vertelde ze me dat ze zich goed voelt. Ze ging weer aan het werk na 8 sessies!  

Een bezorgde cliënte die haar banksaldo obsessief controleerde (ze controleerde meerdere keren per dag) kwam bij haar 3de sessie verbaasd binnen omdat ze haar saldo al twee dagen niet meer had gecontroleerd. Ze was zich ervan bewust dat ze de controle niet wilde uitvoeren en dat ze er ook geen behoefte aan had.  

Op dit moment gebruiken we NeurOptimal®  voor onze kleinzoon Dylan (8 jaar). Hij heeft ADHD/Minimal Brain Dysfunction. Voor hem kochten we de apparatuur, daarnaast willen we een kleine praktijk beginnen om dan meer kinderen te kunnen helpen. Dylan heeft 2 sessies per week, en na 20 sessies zien we vooruitgang. Hij begint nu te schrijven en te lezen. Maar het belangrijkste is dat hij leert om te gaan met zijn karakter en boosheid. 

Ik vind het verbazingwekkend wanneer een cliënt al na 1 sessie de resultaten op een zeer heldere wijze kan waarnemen. Eén van mijn cliënten verwoordde haar ervaring met het woord ‘subtiel’, maar ze bemerkte een duidelijke verandering in haar stress en reactiviteit op negatieve situaties.

Mijn eigen 10-jarige dochter leed erg onder de bij haar moeilijk verlopende sensorische integratie. Door deze problemen kon zij bijna niet stilzitten en was het voor haar ontzettend moeilijk om zich te concentreren omdat ze voortdurend overspoeld werd door de grote hoeveelheden sensorische stimuli vanuit haar omgeving, vooral op school. Na ongeveer 20 sessies kalmeerde ze enorm en de concentratieproblemen op school verdwenen.  

Een 80 jarige vrouw vertelde me: “... Gedurende 40 jaar stapte ik met het verkeerde been uit bed…. Nu begint mijn dag vol energie en optimisme. Het is geweldig!”

Eén van mijn cliënten was erg verslaafd aan cafeïne en dronk 12 koppen koffie per dag. Dit resulteerde in verschrikkelijke hoofdpijnen. Na 3 weken 1 training per week te hebben gedaan merkte hij dat de behoefte aan koffie duidelijk was afgenomen. Hij ging door met de trainingen voor nog eens 3 weken en na zijn 6de sessie had hij moeite om nog een halve kop koffie per dag te drinken! Hij vertelde dat hij nauwelijks ontwenningsverschijnselen had gehad, hij voelde zich rustiger en was beter in staat om zich te concentreren op zijn werk. 

Een andere man bezocht mij omdat hij depressief was. Hij had zijn zoon verloren bij een auto ongeluk, nu 3 jaar geleden, hij was van baan veranderd en voelde zich niet gewaardeerd in zijn nieuwe functie. Na 6 trainingen ging hij op zoek naar een andere baan. Nu is hij gelukkig met zijn baan waarbij hij regelmatig buiten in de natuur moet werken. Hij leert er veel en houdt erg van zijn werk. Zijn depressie is minder erg en hij sport regelmatig.

Meisje, 13 jaar, kwam voor wagenziekte. Na 5 sessies verdween haar misselijkheid en verbeterde haar concentratie aanzienlijk. Ze deed in totaal 13 sessies. Een half jaar later gaat het nog steeds goed met haar, geen tekenen van wagenziekte. Meisje, 16 jaar, wilde graag van haar migraine af. Na 20 sessies nam de frequentie van haar hoofdpijnaanvallen duidelijk af. Jongen, 7 jaar, had concentratieproblemen. Na slechts 5 sessies was zijn concentratie sterk verbeterd. Jongen, 14 jaar, zei dat hij zich na 5 sessies merkbaar vrolijker voelde. Vrouw, 37 jaar oud, gediagnosticeerd met depressie, meervoudige persoonlijkheidsstoornis en had daarbij ook al jaren last van ‘watten in het hoofd’ (smog). Na 29 sessies was de depressie geheel verdwenen. Ze vergat haar antidepressiva te nemen wat tot gevolg had dat ze deze voortaan kon laten staan. Haar meervoudige persoonlijkheidsstoornis had zich ook voor het grootste gedeelte opgelost.

Een aantal jongens met ADHD die na vijf of acht sessies zeggen dat ze zich “normaal” voelen – dat ze nu in staat zijn om hun reacties te beheersen “net zoals andere kinderen dat kunnen”. Ze hebben het gevoel dat ze dan net zo zijn als anderen en dat ze passen bij de rest van de groep. Onlangs vertelde een 15-jarige jongen me (13 sessies tot nog toe) dat hij NeurOptimal® aanbeveelt bij zijn 15 jaar oude vriend, met wie hij meestal in het straflokaal verbleef wanneer ze in de problemen waren geraakt op school. Mijn cliënt vertelt dat hij nu tegen zijn vriend ‘vergeet het ’zegt wanneer deze hem oproept tot baldadigheid. Inmiddels tolereert hij het gedrag van zijn vriend niet meer en brengt hij minder tijd met hem door.

Ik werk nu 4 jaar met een 30 jaar oude cliënt die 9 jaar geleden bij een ernstig ski-ongeluk betrokken raakte. Hier heeft hij hersenletsel aan overgehouden. Hij heeft bijna 3 weken in coma gelegen en verbleef 8 maanden in het ziekenhuis. Toen zijn moeder hem weer mee naar huis mocht nemen, kon hij niet zelfstandig zitten en eten. Het was onmogelijk om met hem te communiceren en hij had twee mensen nodig die hem bij het lopen ondersteunden omdat hij rechtszijdig verlamd was. Naast alle andere therapie die hij kreeg, zorgde ik 2 keer per week voor zijn neurofeedbacktrainingen. Sindsdien is zijn leven enorm veranderd. Hij begon de dingen weer te begrijpen en kon enkele woorden herhalen. Na verloop van tijd kon hij extreme tegenstellingen benoemen. Als ik zei koud, zei hij heet, etc. Tegelijkertijd met de verbeteringen in zijn hersenen verbeterde ook zijn motoriek. Hij ging beter lopen. Zijn veerkracht en concentratie verbeterden. Op dit moment begrijpt hij nagenoeg alles en begint hij soms zelf spontaan zinnen te maken. Het was prachtig om te mogen zien hoe zijn hersenen herstelden en tot betere georganiseerdheid kwamen en hoe neurofeedback dit proces ondersteunde en hulp kon bieden. 

Een vrouw kreeg gordelroos als reactie op teveel stress en heeft nu al een aantal maanden geen aanval meer gehad. Deze pijnlijke, jeukende aandoening trad doorgaans 3 keer per maand op. 

Ik ben ongelooflijk onder de indruk van de snelheid waarmee NeurOptimal®  de symptomen van PTSD bij Vietnam veteranen verandert. De extreme reactiviteit, welke tot expressie komt in het geven van boze kritiek en/of verbale mishandeling van familieleden vermindert na 3 of 4 sessies. Ook verminderen de slaapproblemen en de hyper-vigilantie. Eén veteraan leed al 39 jaar aan deze symptomen en liet weten dat (na ongeveer 18 sessies) hij rond 22.30 uur naar bed was gegaan en binnen 10 minuten in slaap was gevallen, en zelfs niet wakker was geworden toen zijn dochter om 01.00 uur had gebeld omdat ze overstuur was. Zijn vrouw vertelde hem dit de volgende ochtend. Voorheen zou hij wakker zijn geworden van het minste of geringste geluid, waarna hij dan vervolgens nog uren wakker zou hebben gelegen. De man was doorgaans zo hyper-vigilant en hyper-reactief dat hij, wanneer hij in zijn thuiskantoor achter zijn computer zat te werken en zijn vrouw binnenkwam met een kop koffie, haar luidruchtig uitschold omdat ze hem kwam storen. Dit gedrag is ook volledig gestopt.

Ik ben behoorlijk onder de indruk van de snelle verbeteringen bij kinderen met ADD. Ik begon met NeurOptimal® sessies bij mijn 10 jaar oude zoon, nu 3 jaar geleden en ik zag verbazingwekkende resultaten na slechts 5 sessies. Hij vond het leuk om naar de films te kijken en we hebben 20 sessies gedaan. Zijn schoolresultaten verbeterden duidelijk, en uiteindelijk kon hij zich zo goed concentreren dat hij zelfs een boek kon lezen. Hij voelde zich een stuk rustiger en had meer zelfvertrouwen en vertrouwen in school. Onlangs kwam hij me zelfs vragen voor een tune-up sessie! 

Ze deed 33 sessies, was zwanger en bezocht mij nadat ze een heftige emotionele gebeurtenis had mee gemaakt. In haar jeugd was ze veelvuldig slachtoffer van misbruik. Ze leed aan depressie. Ze had de kracht niet meer om moeilijkheden te overwinnen. Ze kon haar man niet verdragen, zorgde slecht voor zichzelf. Haar allereerste verandering benoemde ze als dat ze zich lichter en opgelucht voelde. Daarna kwam ze in beweging en kon ze beslissingen nemen om haar leven te reorganiseren. Ze kon haar man beter begrijpen en voelde weer compassie in haar hart voor hem. "Ik voel me gezegend dat ik NeurOptimal®  bij ML heb mogen doen. Aanvankelijk begon ik de sessie met het ‘herprogrammeren’ van mijn negatieve denkwijze die natuurlijk zijn tol had gevraagd in mijn huwelijk. We ontdekten dat we in staat waren om aan de diepe trauma’s te werken die mij beïnvloedden op alle fronten in mijn leven. De sessies werkten veel dieper door dan ik me had voorgesteld. Mijn huwelijk is nu beter en gaat langzaam in de richting van een harmonieuze relatie. Ook verloopt onze communicatie beter.   NeurOptimal® heeft al deze diepliggende problemen, problemen die me tegenhielden en vast lieten zitten in oude patronen, weggenomen. Een grote toegevoegde waarde is mijn grotere helderheid. Het heeft me niet alleen geholpen in mijn relatie, maar ik kan werkstress beter hanteren. Dit geldt ook voor de stress die het moederschap soms geeft. Alles gaat me nu gemakkelijker af.” 

Mijn zoon Antonio leed aan ernstige infantiele encefalopathie. Na een paar sessies was hij rustiger en kon hij beter zien. Hij was zich meer bewust van zijn omgeving en zijn stuiptrekkingen verminderden. Zelf heb ik, na een paar sessies, geleerd om beter om te kunnen gaan met stress.

Een meisje met autistische kenmerken begon zich te openen na ongeveer 7 trainingen. Eerst staarde ze alleen maar naar de monitor, zonder enige reactie als de film grappig was. Aan het einde van de trainingen grinnikte ze, reageerde ze en begon ze tegen mij te praten. 

En dan mijn eigen, lieve zelf. Ik trainde regelmatig gedurende de afgelopen 5 jaar. Mijn fysieke gesteldheid is beter en over de gehele breedte functioneer ik beter. Ik kan bijna met alle situaties omgaan, ik ben creatiever geworden in het oplossen van problemen, ook het oplossen van klinische problemen gaat me beter af. En mijn gevoel voor humor is voorgoed bij me teruggekeerd. 

Vrouw, 39 jaar oud, heeft sinds haar zwangerschap slapeloze nachten. Ze heeft al van alles geprobeerd, medicijnen, zonder succes. Na 4, 5 sessies had ze af en toe een echte goede nacht. Ergens rond de 10e sessie had ze gevoelens van diep verdriet om een verloren geliefde en daarbij kwamen ook een paar slechte herinneringen uit haar kindertijd naar boven. Een tijd waarin ze zich erg eenzaam had gevoeld. Rond de 20e sessie sliep ze als een kind, maar dit bleek niet blijvend. Ze kwam elke 3 weken, toen elke 4 weken en na een totaaltijd van een jaar kon ze weer goed slapen. Ze noemde mij haar held!

Ik had een jonge cliënt, 10 jaar oud, met gescheiden ouders en dat was erg moeilijk voor hem. Hij had een “tic” met zijn ogen elke 30 seconden. Hij kon niet vertellen wat er in het huis van zijn vader was gebeurd. Op school kon hij de concentratie niet opbrengen. Na 1 sessie! was de “tic” (rollen met de ogen) verdwenen, en deed zich dit alleen nog voor als hij gestrest was. Dit was nog maar een paar keer per week. Na 2 sessies vertelde hij zijn moeder (hij sprak hier in het geheel niet met zijn psycholoog over, waar hij al meer dan een jaar kwam) wat er bij zijn vader gebeurde: misbruik van zijn stiefzuster. Hij voelde zich heel goed nadat hij dit had verteld. Goed zelfvertrouwen, zei zijn moeder. Na 7 sessies ontving hij felicitaties van zijn leraar/football trainer! Goede concentratie. De moeder en het kind zijn erg gelukkig. Haar zoon straalt weer als de zon. Hij heeft 10 sessies gehad en gaat verder met de sessies. Hij heeft nog slaapproblemen (maar ik denk dat hij ‘s avonds wat minder met zijn Playstation®  moet spelen, en niet bij zijn moeder zou moeten slapen). 

Mijn oma begon met NeurOptimal® sessies om mij gezelschap te houden, en nu voelt ze zich zo goed dat ze me regelmatig om een booster sessie vraagt.

Cliënt die elke nacht wakker werd, al 25 jaar lang en die na 10 sessies de hele nacht doorsliep. Cliënt met carpaal tunnel syndroom had na 5 sessies geen pijn meer in de handen. De pijn kwam terug maar wanneer de aandacht naar de handen werd gebracht verdween de pijn tijdens een volgende sessie. Een cliënt die bang was om in liften te gaan durfde zelfstandig in de lift na 12 sessies. 

Een 60-jarige man leed aan chronische slopende angsten. Vanaf de middelbare school, gedurende zijn carrière tot op heden. Hij had een hele reeks therapieën geprobeerd en had verschillende medicijnen geslikt. Na ongeveer 3 neurofeedbacksessies liet hij weten dat hij het gevoel had dat hij “de boel voor de gek hield; het was te gemakkelijk”..... hij voelde zich zoveel beter. De zondagen waren nu prettig, in tegenstelling tot voorheen omdat hij op zondag zwaarmoedig werd vanwege de komende werkdag op maandag. De rit naar het werk was niet, zoals voorheen, gevuld met gedachten aan naderend onheil en het werk zelf was gemakkelijker en functioneler. Hij kwam vooruit met projecten waar hij doorgaans in vast liep en had een algemeen gevoel van tevredenheid over zijn leven. Hij ging door met de trainingen en heeft zojuist de 13e sessie achter de rug. Zijn scores op de ‘vooruitgang bijhouden’ lijst zijn verbazingwekkend verbeterd en de ‘stel je doelen’ lijst is veranderd. Hij overweegt om een aantal onopgeloste zaken aan te gaan pakken, zaken die hem allang tot last zijn. Zijn vrouw heeft ook een aantal trainingen gedaan en merkte dat haar chronische lage rugpijn, waar ze al jaren last van had, verdween.

Ik had een Vietnam veteraan met PTSD die tevens een opiaat verslaving had. Hij gebruikte meerdere antidepressiva en benzodiazepines en hij rookte marihuana. Hij gebruikte 3 soorten medicijnen voor zijn bloeddruk. Hij had gedurende 20 tot 30 jaar psychotherapie, maar functioneerde tot op dat moment niet echt goed. We werkten ongeveer 2-3 jaar samen. Veel van zijn traumatische herinneringen uit Vietnam losten zich in korte tijd op. Hij is gestopt met de antidepressiva, benzodiazepines en bloeddruk medicatie. Hij rookt nog steeds wat marihuana, maar zelfs dat is minder dan voorheen. Hij heeft een keer een bepaalde soort pijnstilling gebruikt toen hij iets aan zijn gebit moest laten doen. Hij heeft zich door deze pijnstillers niet goed gevoeld, iets waar hij verbaasd over was, gezien zijn verslavingen uit het verleden. Hij is gedurende vele jaren niet in staat geweest om te werken, maar is nu aan het onderzoeken of hij terug naar school kan gaan op zijn 63ste.