NeurOptimal® Neurofeedback

NeurOptimal® Neurofeedback

In dit gedeelte vind je alle informatie over neurofeedback. Wat het is >>> Wie er gebruik van kan maken >>> Hoe het in elkaar steekt >>> en hoe een trainingssessie in de praktijk verloopt >>>

Welke trainingseffecten onze cliënten doorgaans terugkoppelen >>>

Veelgestelde vragen over het proces van trainen en wat je kunt verwachten. Plus hun antwoorden >>>

Ook kun je lezen hoe de Zengar benadering verschilt van die van lineaire neurofeedback systemen >>>

Aangaande onze hersenen vind je een non lineair dynamische kijk en hoe NeurOptimal® daarbij aanhaakt. Tevens de gebruikelijke indeling van het hersengolffrequentiespectrum >>>

Wil je een beter begrip van de ‘targeting’ van NeurOptimal, hoe deze interacteert met het brein, lees dan zeker over de geschiedenis van Zengar. Sue Brown doet in een persoonlijke reflectie de ontwikkelingen van hun unieke software uit de doeken >>>

Informatie over het huidige en toekomstige onderzoek met NeurOptimal Neurofeedback >>>

En tot slot een brede verzameling testimonials: feitelijk slechts een kleine selectie uit de talrijke ervaringen die trainers in de afgelopen jaren optekenden >>>

Interviews

NeurOptimal® trainers aan het woord