NeurOptimal® Neurofeedback

In een organisatie

Door de geheel geautomatiseerde software van NeurOptimal® is neurofeedback training nog eenvoudiger geworden en binnen ieders bereik gekomen. Uitbreiding van het werkterrein naar scholen, organisaties, instellingen en bedrijven ligt voor de hand: optimaal functioneren, grotere stressbestendigheid, meer vitaliteit en arbeidsvreugde en niet onbelangrijk, minder ziekteverzuim.

Er zijn verschillende trainers die neurofeedback, al dan niet gecombineerd met coaching, aanbieden aan kleine en grote bedrijven en instellingen. Dat heeft in een enkel geval zelfs geleid tot implementatie van een NeurOptimal systeem in de organisatie zelf. 

NeurOptimal® in Brabants bedrijf 
De eerste stappen zijn in 2011 gezet, door een klein onderzoek te houden naar de effecten van NeurOptimal® onder 10 werknemers in een Brabants bedrijf. De opzet was klein (2 groepen, ieder 5 personen), de trainingsperiode was kort (10 sessies), en de cijfers wezen geen siginificant verschil tussen beide groepen uit. Maar de persoonlijke ervaring van de trainingsresultaten van de werknemers en werkgever was dusdanig dat zonder aarzelen een systeem werd aangeschaft. In de afgelopen jaren konden werknemers gebruik maken van neurofeedbacktraining en biedt het bedrijf de trainingen ook aan mensen van buitenaf aan. 

NeurOptimal® in grote jeugdzorginstelling 
TriviumLindenhof, een grote jeugdzorginstelling in Zuid-Holland, is sinds het begin van 2014 eigenaar van een NeurOptimal®systeem en breidde onlangs uit met een tweede unit. Dit alles naar aanleiding van een pilot die in 2013 werd verricht door You-Power. Gedurende een half jaar werden werknemers uit alle lagen en functies uitgenodigd de trainingen te beproeven. Algemeen gerapporteerde resultaten: grotere stressbestendigheid, verbeterd cognitief en sociaal-emotioneel functioneren, vermindering van klachten, meer vitaliteit en arbeidsvreugde.
De instelling besloot tot aanschaf van eigen systemen en beschikt inmiddels over een enthousiast en kundig neurofeedback team. Naast de neurofeedbackdiensten die ze binnen en buiten de organisatie aanbieden, onderzoekt de instelling tevens eventuele verdere toepassingen voor hun jeugdige cliënten. 


Voor meer informatie over de diverse toepassingen en doelgroepen klikt u naar Neurofeedback Werkterreinen>

Of naar Effecten van trainingen >