NeurOptimal® Neurofeedback

Breingoed

Naam
De naam Breingoed wordt vanzelf geassocieerd met een goed functionerend brein. De andere betekenis ligt in de lijn van vastgoed, witgoed, bruingoed. Zelfs grijsgoed bestaat en nu vind je op het www ook breingoed.

Beeldmerk
In het hoofd zijn het brein met beide hersenhelften, het hart en de symbolische kroon in één verweven. 
Onderaan het logo is het bekende 'ripple effect' zichtbaar: hoe de effecten van iedere sessie zich uitbreiden, zowel in het individu als in zijn omgeving.